• Hlavní cíl – rozšíření a zkvalitnění výuky hydrobiologických disciplín
 • Dílčí cíle v bakalářském stupni:
  • inovace a rozšíření výuky systému, fylogeneze a biologie vodních organismů
  • rozšíření výuky základů hydrobiologie pro všechny učitelské kombinace
 • Dílčí cíle v magisterském stupni:
  • provázanost teoretických a praktických kurzů
  • praktická výuka formou praxí a stáží.
  • výuka externích odborníků z praxe, z jiných VŠ a ze zahraniční
 • Dílčí cíl v doktorském stupni
  • stáže na zahraničních pracovištích
 • Dílčí cíl ve skupině akademických pracovníků
  • zvyšování odborných a jazykových kompetencí formou zahraničních stáží a aktivních účastí na konferencích