Bali – Selang, Tulamben

Termín pobytu: 6. – 30. 9. 2013

Místo: resorty Selang, Tulamben (ostrov Bali, Indonésie)

Zahraniční stáže se zúčastnili 4 akademičtí pracovníci + 2 doktorandi. Jednalo se o plánovanou třítýdenní stáž na ostrově Bali. Účelem bylo poznání biotických i abiotických faktorů na ostrově, studium celkové geomorfologie ostrova s ohledem na vysychavé tropické řeky, sirné vody využívané v lázeňství. Významnou částí bylo potápění a poznávání mořské fauny korálových útesů. Všechny významné poznatky poslouží podklad pro inovaci stávajících i nových předmětů a budou tak předány studentům. Výstupem bylo vytvoření mořského akvária u pobřeží při resortu Selang.

Účastníci:

 • RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
 • RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
 • RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
 • RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
 • Mgr. Alena Vláčilová
 • Mgr. Bronislava Janíčková, DiS.
Fotogalerie:

 

Itálie – Trento

V termínu 24. 10. do 8. 12. 2013 proběhla zahraniční stáž studentky Mgr. Markéty Letákové.

Stáž probíhala v Museo delle Scienze v Trentu v Itálii, u Dr. Marca Cantonatiho.

Předmětem výzkumu byly rozsivky, tvorba trvalých preparátů, odběry vzorků pro určení rychlosti sedimentace.

Proběhlá stáž významně přispěla ke zvýšení odborných i jazykových kompetencí.


 

Polsko – Toruň

Termín pobytu: 26. 5. – 8. 6. 2014

Místo: Nicolaus Copernicus University in Torun

Zahraniční stáže se zúčastnil akademický pracovník spolu s doktorandkou. Jednalo se o plánovanou dvoutýdenní stáž na univerzitě. Pobyt byl zaměření na edukační činnost. V rámci pobytu mohli pracovníci nahlédnout do výukových materiálů i laboratorního zázemí, kde právě probíhali laboratorní experimenty. Kolegové s univerzity (Dr. HAb. Elžbieta Zbikowska prof. UMK, Dr. Malgorzata Poznanska, Dr. Hab. Jaroslaw Kobak, Mgr. Lukasz Jermancz a další) velmi otevřeně konzultovali o významu inovací výuky, organizaci studia na univerzitách a možnostech vzájemného propojení dosud získaných informací.

Společně s kolegy bylo možné navštívit lokality, které jsou odlišné z abiotického i biotického pohledu od našich přirozených ekosystémů. Mezi navštívené lokality patří zejména přístav Gdaňsk, Gdyně, jezero Lichenski, přehrada Wloclawek, řeky Brda, Wisla, Motlawa a Ruda.

Účastníci:

RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
Mgr. Bronislava Janíčková, DiS.


 

Maďarsko – Veszprem

Místo: University of Pannonia, Veszprem, Hungary

V rámci pobytu měli zúčastnění možnost nahlédnout do výukových materiálů a laboratorního zázemí biologických kateder, kde aktuálně probíhaly laboratorní experimenty. Během diskuzí s vedoucí katedry Environmentálních věd Dr. Judit Padisák, vedoucím institutu Balaton Limnological Institute Prof. László Tóth, Ph.D. na Tihany a ostatními kolegy (Dr. Csila Balogh, Dr. Zoltan Serfõzõ apod.) konzultovali význam inovací výuky, organizací studia na univerzitách a možnostech vzájemného propojení doposud získaných informací.

Získané poznatky využijeme ve výuce zoologických a hydrobiologických předmětů.

 • Termín pobytu: 9. 9. – 22. 9. 2014
  Účastníci: RNDr. Vladimír Uvíra, Dr., RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
 • Termín pobytu: 9. 9. – 7. 10. 2014
  Účastník: Mgr. Alena Vláčilová
  Prezentace

 

Rakousko

Místo: University of Pannonia, Veszprem, Hungary

Účastníci + termín:

 • Mgr. Bronislava Janíčková, MBA (16. 3. – 12. 4. 2015)
 • RNDr. Vladimír Uvíra, Dr. (16. 3. – 29. 3. 2015)
 • RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D. (30. 3. – 12. 4. 2015)

Během pobytu navštívili akademičtí pracovníci/lektoři typické lokality – řeku Inn, zoologickou zahradu Alpenzoo, Ötztal, Jägenfeld a plochy se stojatou vodou v oblasti města Mieming. Hlavními cíli zahraničního pobytu bylo navázání dlouhodobě perspektivních kontaktů (Prof. Füredera, Dieter Stöhr, Prof. Dr. Dr. h.c. em. Donat-Petr Häder apod.)  a provázání spolupráce, náhled do organizace výuky, vzdělávání a vědeckého zaměření pracoviště a v neposlední řadě zlepšení jazykových dovedností. V průběhu celého pobytu jsme prováděli foto/videodokumentaci, která bude využita v inovaci výukových materiálů.


 

Slovensko

Termín: 18. – 26. 4. 2015

Účastník: RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.

Cílem cesty bylo studium vodních ekosystémů a jejich oživení bezobratlými živočichy v povodí velkých horských řek, potoků a jezer v podhůří a horských stanovištích Tater a dalších slovenských pohoří. V rámci pobytu byla pořízena fotodokumentace specifických stanovišť a živočichů. Byl rovněž sbírán materiál (především ulity plžů) pro tvorbu výukových sbírek. Tato cesta posloužila zúčastněné k dalšímu sebevzdělávání, odbornému růstu a následně k uplatnění získaných poznatků a dokumentačního materiálu ve výuce.


 

Polsko – Mazurská jezera, Biberzanský národní park

Termín: 24. 4. – 3. 5. 2015

Účastníci:

 • RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
 • RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
 • Mgr. Bronislava Janíčková, MBA

Hlavním cílem zahraniční cesty bylo „Studium a fotodokumentace vodních ekosystémů v Polsku“. V rámci pobytu byly vodní ekosystémy studovány s využitím potápěčského vybavení a dokumentovány pomocí foto/video techniky, zakoupené z projektu. Byly zkoumány obecné hydrobiologické problémy, společenstva bezobratlých živočichů a ryb a také problematika invazívních organismů. Tato cesta posloužila zúčastněným akademickým pracovníkům a lektorům (cílová skupina) k dalšímu sebevzdělávání, odbornému růstu a následně k uplatnění získaných poznatků a dokumentačního materiálu ve výuce.