• 01 – Inovace a rozšíření vzdělávacích kurzů: příprava, realizace výuky, evaluace
  • 02 – Zapojení odborníků z jiných univerzit, z praxe a ze zahraničí do přípravy a realizace výuky
  • 03 – Podpora odborných praxí a zahraničních stáží
  • 04 – Zvyšování odborných a jazykových kompetencí akademických pracovníků